blotter of irking truths

[plec de poixèvoles veritats] echoing the flashing title of the Llibre de les Veritats Poixèvoles

20150707

hi ha dins:

hom s'hi ha jaquit caure tants de cops com diu això: